Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserAmning kan reducere kvinders risiko for diabetes

Jo længere en kvinde med gestationel- eller graviditetsrelateret diabetes ammer sit barn, des lavere er risikoen for at udvikle type 2-diabetes senere i livet.

Det antyder en analyse fra bl.a. National Institutes of Health (NIH), hvor forskere har analyseret data fra Nurses Health Study II, en langtidsundersøgelse af risikofaktorer for kroniske sygdomme hos kvinder.

Af mere end 4.000 kvinder i undersøgelsen, der havde svangerskabsdiabetes, udviklede 873 type 2-diabetes i løbet af 25 år.

Sammenlignet med kvinder med svangerskabsdiabetes, der ikke havde ammet, var de, der ammede i seks til 12 måneder, ni procent mindre tilbøjelige til at udvikle type 2-diabetes. Kvinder der ammede i op til to år, havde 15 procent mindre sandsynlighed for at udvikle type 2-diabetes, mens kvinder, der ammede i mere end to år, havde 27 procent mindre sandsynlighed.

Undersøgelsen blev udført af Cuilin Zhang, der er læge på NIHs Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), og kolleger. Det er offentliggjort i Diabetes Care.

Forskerne mener, at klinikere bør overveje at tilskynde patienter med svangerskabsdiabetes til at amme, hvis de er i stand til det, for potentielt at reducere deres risiko for type 2-diabetes.

EMPEROR-Reduced: SGLT-2-hæmmer har selvstændig effekt på hjertesvigt

EASD: SGLT-2-hæmmeren Jardiance (empagliflozin) reducerer risikoen for kardiovaskulær død og indlæggelser med 25 procent i patienter med hjertesvigt sammenlignet med placebo. Risikoreduktionen er sammenlignelig for patienter med og uden diabetes.

Ozempic er en lovende kandidat til behandling af fedme

EASD: Foreløbige resultater fra STEP-programmet viser, at GLP-1-antogonisten Ozempic (semaglutid) har potentiale som fedmereducerende behandling. Semaglutid har vist sig at inducere vægttab på helt op til 17,4 procent.

Skuffende resultater fra SGLT-2-studie undrer stadig

EASD: Forskerne bag det store fase III-studie, VERTIS CV, måtte i sommer på den amerikanske diabeteskongres, ADA, melde, at studiet ikke havde nået sine primære endepunkter, og at behandling med SGLT2-hæmmeren ertugliflozin ikke så ud til at have en MACE- og nyrebeskyttende effekt. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter